เพลงที่ขอ : ฝันร้าย
ร้องโดย : อึ้ด
แนะนำโดย : กะเป๋า
ฝากถึงพีเจ : ฟัา
22/01/2018 - 10:46:45
 
เพลงที่ขอ : ตั่วให้คิดฮอด
ร้องโดย : ต่าย
แนะนำโดย : ปางตาย
ฝากถึงพีเจ : บังเลาะ
22/01/2018 - 10:33:44
 
เพลงที่ขอ : เสียงแคนจากแมนชั้น
ร้องโดย : ไหมไท
แนะนำโดย : ปางตาย
ฝากถึงพีเจ : บังเลาะ
22/01/2018 - 10:29:45
 
เพลงที่ขอ : ค่อยน้องที่ช่องเม๊ก
ร้องโดย : มนต์แคน
แนะนำโดย : ปางตาย
ฝากถึงพีเจ : บังเลาะ
22/01/2018 - 10:19:07
 
เพลงที่ขอ : จะรักเธอจนสิ้นใจ
ร้องโดย : เดือนเพ์ญ
แนะนำโดย : ปางตาย
ฝากถึงพีเจ : บ้งะลาะ
22/01/2018 - 09:51:57
 
เพลงที่ขอ : จื่อแน่ใจ
ร้องโดย : ออยเลอร์
แนะนำโดย : กะเป๋า
ฝากถึงพีเจ : บ้งะลาะ
22/01/2018 - 09:42:01